Mgr. ŠÁRKA LINKOVÁ

Byla jsem u zrodu mateřského centra KAROlínka, kde jsem dlouhá léta pracovala na pozici koordinátorky. Mám ráda přírodu, kreativitu a ráda naslouchám lidem. Velmi mě těší práce s dětmi, společné objevování světa a hledání nových cest. Vystudovala jsem náboženskou výchovu, předškolní pedagogiku a pedagogiku pro 1. stupeň.BLANKA MATYSKOVÁ DiS.
Pocházím z Červeného Kostelce. Po studiu na trutnovském Gymnáziu jsem absolvovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a složila státní zkoušky z Aj. Již dvacet let bydlím v Trutnově, jsem vdaná, mám šest dětí.Blízký vztah k přírodě mě přivedl k aktivní účasti ve skautingu.
Mou velkou radostí byla i hudba, obzvlášť zpěv ve školním sboru. Věnuji se také dobrovolnické činnosti v PMDD, v Misijním klubku, které se zaměřuje na aktivní pomoc dětem. Práce v naší DS je pro mě mj. i výzvou, a to pro každodenní zkušenost s originalitou každého z nás. :-)