;

 Představujeme vám náš tým

Logo KAROlínka kvalitní

 

 

 

 

Ing. Hana Cinková

V mateřském centru KAROlínka mám od roku 2003 na starosti administrativní činnost, projekty a chod celého mateřského centra. Při této práci čerpám ze zkušeností z působení v Síti mateřských center (nyní Síť pro rodinu), kde jsem pracovala jako koordinátorka pro Královéhradecký kraj (2007 – 2017). Aktuálně je mým úkolem realizace projektu Dětské skupiny KAROlínka, kde se aktivně podílím na každodenním provozu (od administrativního zajištění, přes přípravu svačinek, až po mytí nádobí).  Ve volných chvílích se ráda věnuji zahradě. Mám ráda kulturní dění a zajímám se o vše, co náš kraj nabízí. Jsem vdaná a mám tři děti.

 

 

Mgr. Šárka Linková

Byla jsem u zrodu mateřského centra KAROlínka, kde jsem dlouhá léta pracovala na pozici koordinátorky. Mám ráda přírodu, kreativitu a ráda naslouchám lidem. Velmi mě těší práce s dětmi, společné objevování světa a hledání nových cest. Vystudovala jsem náboženskou výchovu, předškolní pedagogiku a pedagogiku pro 1. stupeň.

 

 

Blanka Matysková, DiS.

Pocházím z Červeného Kostelce. Po studiu na trutnovském Gymnáziu jsem absolvovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a složila státní zkoušky z Aj. Již dvacet let bydlím v Trutnově, jsem vdaná, mám šest dětí. Blízký vztah k přírodě mě přivedl k aktivní účasti ve skautingu. Mou velkou radostí byla i hudba, obzvlášť zpěv ve školním sboru. Věnuji se také dobrovolnické činnosti v PMDD, v Misijním klubku, které se zaměřuje na aktivní pomoc dětem. Práce v naší DS je pro mě mj. i výzvou, a to pro každodenní zkušenost s originalitou každého z nás. :-)

 

 

Bc. Kateřina Malá

V mateřském centru mám na starosti dopolední program a starám se o to, aby vám u nás nic nechybělo. Pomáhám s tvorbou webových a facebookových stránek.   Jsem učitelka předškolní a speciální pedagogiky. Učím od roku 2003. Měla jsem možnost poznat práci v běžné mateřské škole, v soukromé jazykové škole, ve speciální škole i v družině. Pracovala jsem jako učitelka, i jako vedoucí učitelka mateřské školy.  Mám ráda Trutnov, naši zahradu, knihy, hory, sport a dobré jídlo (hlavně sladké). Jsem vdaná a mám dvě děti.

 

Helena Plačková

Jsem poradcem nošení dětí a v centru se starám o rodiče, které zajímá jak správně nosit své děti v šátku nebo nosítku. Naučím Vás vhodné úvazy na břicho, bok i na záda. Pomůžu Vám s výběrem vhodného šátku i nosítka, a dozvíte se, jak o tyto nosící pomůcky pečovat. Pocházím z Uherského Hradiště a od roku 2015 jsem exkluzivním dovozcem rostoucích nosítek Kokon a majitelem firmy

(www.kokon-nositka.cz) 

 

Mgr. Jana Bartoňová

Byla jsem u zrodu mateřského centra. Jsem psychoterapeutka, specializuji se na děti s poruchou attachmentu (vazby na blízkou osobu, což jsou děti po rozvodech a rozchodech rodičů a děti v náhradní rodinné péči). Tuto práci doplňuji o výchovné, laktační a předporodní poradenství, lektorskou činnost, supervize, koučink a rodičovské skupiny. Ráda střílím z luku, chodím po horách a čtu staré detektivky. V MC KAROlínka vedu cvičení pro těhotné. Mám čtyři děti.

(www.rodicosvtsvi9.webnode.cz)

 

 

Lukáš Chudoba

Jsem hudebník a v mateřském centru vedu výuku na klavír. Učím na venkovské základní škole a v odpoledních hodinách se věnuju výuce hry na klávesové nástroje. Působím v několika hudebních skupinách a skládám vlastní hudbu.

(www.lukaschudoba.cz)

 

 

Andrea Onodi

Jsem výtvarnice, která vede odpolední kroužek pro dospělé Keramické tvoření a v průběhu roku připravuji kurzy keramiky i  pro rodiče s dětmi. Bydlím v Markoušovicích, kde mám dílnu - keramika Markoušovice. Mám dvě děti.

 

 

Kateřina Hojná

Zkušeností s dětmi mám plno a to i ze zahraničí, konkrétně USA a Austrálie, kde jsem žila a zároveň pracovala jako aupair a asistent v družině. Aktuálně studuji vysokou školu, obor speciální pedagogiky a působím jako asistent pedagoga ve speciální mateřské škole,  kde jsem také lektorkou anglického jazyka. V mateřském centru mám na starosti kroužek “Angličtina v pohybu.” 

 

 

Eva Havelková 

Vedu v centru kurzy předporodní přípravy Maternité a Podpůrnou skupinu kojení. Jsem registrovaná dětská sestra a certifikovaná laktační poradkyně. Od roku 2010 pracuji na novorozeneckém oddělení. Mám dvě děti.

(www.maternite.jecool.net)

 

 

Olga Fojtíková, DiS.

V mateřském centru KAROlínka vedu kurzy předporodní přípravy Maternité a Podpůrnou skupinu kojení.  Jsem diplomovaná porodní asistentka a od roku 2005, s malou přestávkou, pracuji jako porodní asistentka. Mám jedno dítě. 

(www.maternite.jecool.net)