Dětská skupina KAROlínka je typ služby péče o dítě spočívající v pravidelné péči o dítě od 2,5 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.

Služba nezajišťuje vzdělávání dítěte jako v mateřské škole, ale poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku.

Zařízení poskytuje hlídání dětí na pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den.

Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku.

Umístění dítěte do zařízení by mělo mít návaznost na ekonomickou aktivitu jeho rodičů.

Dětská skupina KAROlínka je projekt podpořený z fondu EU. Zahájila svou činnost 1.9.2016. Její kapacita je 12 dětí.