Dětská skupina KAROlínka

Dětská skupina KAROlínka je typ služby péče o dítě, která spočívá v pravidelné péči o dítě od 2,5 let do zahájení povinné školní docházky, a to v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte.

Služba poskytuje výchovnou péči zaměřenou na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Zařízení poskytuje péči o dítě na pravidelné a dlouhodobé bázi, přičemž ale není nezbytná účast dítěte každý den.

Cílem podpory je zvýšit zaměstnanost rodičů dětí předškolního věku.

Umístění dítěte do zařízení by mělo mít návaznost na ekonomickou aktivitu jeho rodičů.

Dětská skupina KAROlínka je projekt podpořený z fondu EU. Zahájila svou činnost 1.9.2016. Její kapacita je 12 dětí.