Milí přátelé a příznivci,

věříme, že si vyberete z naší programové nabídky a přijdete se podívat, konkrétní denní program naleznete zde


Provoz MC KAROlínka bude zahájen 3.9. 2018 běžným programem.


POCHVALA A KRITIKA VE VÝCHOVĚ - 25.9. 2018 od 17:00 - 20:00

zájemce prosíme o nahlášení v MC nebo na tel. 736 677 236


KERAMICKÉ TVOŘENÍ - každé liché úterý odpolední kroužek pro dospělé

zájemce prosíme o nahlášení v MC nebo na tel. 736 677 236


ODPOLEDNÍ HERNA - každé sudé úterý od 15:00 - 18:00


PODZIMNÍ BAZAR - 9.10. - 12.10. 2018


 
Pravidla pro domácí zapisování na bazar MC KAROlínka Trutnov
Maximální počet kusů, které je možno zapsat na jednu osobu je 40 ks.
Pro zápisy do archů platí poplatek 3,- Kč za 1 evidovaný kus, platí se při vrácení archu.
Zapsaný arch je nutno vrátit do 3 pracovních dnů (datum zapsán na archu).
Při pozdějším vrácení archu se účtuje 5,- Kč za každý evidovaný kus.
Pokud bude arch vrácen později, bude účtována navíc jednorázová sankce 100,- Kč.
Za správnost zápisu (na archu podrobný popis a cena požadovaná zapisovatelem, na lístku stejný podrobný popis a cena navýšená o 10 %) odpovídá zapisovatel. Nesprávně zapsané kusy nebudou zařazeny do prodeje.
Tašku s věcmi, kterou v MC necháte označte svým jménem. Neoznačené tašky nebudeme vracet.
!!!! ZMĚNA - zapsané věci přineste do MC týden před zahájením bazaru (máme omezené prostory ke skladování)!!!
Nevyzvednuté věci po skončení bazaru (max. 14 dní) budou věnovány na charitu.


 


Kontakt

Mateřské centrum KAROlínka z.s.
Školní 13
541 01 TRUTNOV
č. účtu: 170338485/0300
721474188, 736677236
mc.karolinka