Milí přátelé a příznivci,

věříme, že si vyberete z naší programové nabídky a přijdete se podívat, konkrétní denní program naleznete v týdenním programu MC


PODÍVEJME SE DĚTEM NA ZOUBEK!  - přednáška nejen o dětských zubech - 21.2.2019 od 17:00 


SYNDROM VYHOŘENÍ V PARTNERSTVÍ A RODIČOVSTVÍ!  - sebezkušenostní seminář - 7.3.2019 od 17:00 - 20:00 hod.


JARNÍ BAZAR - 8.-12.4. 2019


Pravidla pro domácí zapisování na bazar MC KAROlínka Trutnov
Maximální počet kusů, které je možno zapsat na jednu osobu je 40 ks.
Pro zápisy do archů platí poplatek 3,- Kč za 1 evidovaný kus, platí se při vrácení archu.
Zapsaný arch je nutno vrátit do 3 pracovních dnů (datum zapsán na archu).
Při pozdějším vrácení archu se účtuje 5,- Kč za každý evidovaný kus.
Pokud bude arch vrácen později, bude účtována navíc jednorázová sankce 100,- Kč.
Za správnost zápisu (na archu podrobný popis a cena požadovaná zapisovatelem, na lístku stejný podrobný popis a cena navýšená o 10 %) odpovídá zapisovatel. Nesprávně zapsané kusy nebudou zařazeny do prodeje.
Tašku s věcmi, kterou v MC necháte označte svým jménem. Neoznačené tašky nebudeme vracet.
!!!! ZMĚNA - zapsané věci přineste do MC týden před zahájením bazaru (máme omezené prostory ke skladování)!!!
Nevyzvednuté věci po skončení bazaru (max. 14 dní) budou věnovány na charitu!


KERAMICKÉ TVOŘENÍ - každé liché úterý odpolední kroužek pro dospělé

zájemce prosíme o nahlášení v MC nebo na tel. 736 677 236ODPOLEDNÍ HERNA - každé sudé úterý od 15:00 - 18:00


Kontakt

Mateřské centrum KAROlínka z.s.
Školní 13
541 01 TRUTNOV
č. účtu: 170338485/0300
721474188, 736677236
mc.karolinka