SVIŠTI - Cvičení pro rodiče (prarodiče) s chodícími dětmi - kažkou středu od 9.00 - 9:45 hod. Cena lekce je 50 Kč.


Svišti už směle ťapou a objevují plnohodnotně svět. Takže zkoušíme všemožné pomůcky a hračky, abychom jim objevování zpestřili. Učíme se písničky a říkanky a tím rozvíjíme řeč. Lektorka Nicole Lisá.

Pravidelné cvičení rodičů s dětmi, zaměřené na všestranný rozvoj dítěte, který vede zkušená lektorka.

Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů (ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Ideální aktivitou je cvičeníjehož cílem je:

-         podpora pohybového vývoje - speciálně vybrané cviky zpočátku cvičí s dětmi maminka nebo tatínek dle ukázky lektorky, později zvládají děti samy.

-         podpora spontánního pohybu - v každé lekci připravíme dětem pestrou překážkovou dráhu, kterou s nadšením zdolávají a rozvíjejí své aktuální dovednosti.

-         rozvoj řeči, vnímání rytmu - cvičení doprovází básničky a písničky. Děti si jich mnoho zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví.

 

Svišti

Svišti2

Svišti3