Vážení příznivci a členové OS KARO! Díky velikému počtu malých dětí se město Trutnov ocitlo ve svízelné situaci a muselo řešit veliký zájem o předškolní zařízení. Bylo tedy rozhodnuto, že se v Náchodské ulici obnoví provoz mateřské školky, což jistě mnoho z Vás velice uvítalo. Toto řešení se hodně dotklo i naší organizace. Ještě v měsíci dubnu 2011 jsme netuše plánovali příměstké tábory, jinak tomu nebylo ani na počátku měsíce května, ovšem v druhé jeho polovině bylo vše jinak. Sešli jsme se s příslušnými úřeníky a zastupiteli na městkém úřadě, kde jsme se vzájemně dohodli na řešení této zapeklité situace.

Výsledkem bylo, že se tedy s mateřským centrem KAROlínka odstěhujeme do nabídnutých prostor ve Školní ulici, čp. 13, které spadají pod ZUŠ Trutnov. Jak tyto prostory vypadaly se můžete podívat v příslušné fotogalerii.

Zprvu jsme byli nadšení z toho, že budeme v centru města, že jsou prostory členitěší, větší. Ale naše nadšení vystřídal i strach a obava, jakým způsobem dáme původní prostory "školníkovic bytu" dohromady a hlavně, kde na to vezmeme peníze. Pravda, něco málo jsme měli našetřeno, něco nám slíbilo město, ale to dohromady by to nedalo ani na čtvrtinu celé přestavby a stěhování. Věřte, že zde padly i úvahy o tom, že to prostě zabalíme, protože si nemůžeme dovolit žádný úvěr a podobné závazky.

Ovšem velmi jste nás podpořili Vy, Vaše solidarita a náklonost. Začaly chodit rodiny a nabízet drobné finanční dary, materiální pomoc a fyzické síly. To jsme se přeci nemohli vzdát, naopak, dodalo nám to spoustu energie, kterou jsme nacpali do celého projektu. Byla to neskutečná horská dráha.

Během měsíce června jsme začali vyjednávat o rozsahu stavebních prací. Jakmile jsme měli hrubý nástřel, oslovili jsme spoustu firem a prosili a žadonili, aby nám něco přidali do finančního, či materiálního rozpočtu. Někdo přispěl, někdo ne... tak už to bývá. Během července jsme vybourali zeď, strhali koberce, odstranili stará lina, vybourali koupelnu a makali a makali. Během jednoho týdne jsme zabalili vše, co bylo naše v Náchodské a přestěhovali do Školní. A co se zdálo nemožné, stalo se skutečností, že druhý příměstský tábor se již konal v nových prostorách (byť ještě nebyly zcela dokončeny).

S velice oroseným čelem jsme honili termíny, ale nakonec jsme 1.9. 2011 opravdu otevřeli prostory pro veřejnost.

Nové prostory jsou krásné, barevné a členité. Umožňují provozu více aktivit a tak i kvalitnější služby pro Vás-Nás. Doufáme, že se Vám zde bude také líbit a budete se k nám ještě dlouho vracet.

 

I když nám mnoho mecenášů vyšlo vstříc, stejně to nestačí a pořád hledáme další zdroje finací, abychom mohli dofinancovat to, co jsme dali dohromady. Pokud Vás zajímají čísla, pak pokud bychom měli započítat veškeré sponzorské dary, dobrovolnickou práci, sponzorský materiál, pak celá rekonstrukce vyšla cca na 550.000,-. A protože nám stále nějaké peníze chybí (k 13.9.2011 chybí 59000,-), rozhodli jsme se uspořádat benefiční akci v měsíci říjnu, v rámci které nám přislíbilo pomoc UFFO a produkování celé akce se sponzorsky chopil pan Rostislav Tvrdík (Music Agency). 

 

Pokud Vás zajímá, kdo jsou vlastně ti My, pak zde naše jména: Klára Borůvková, Šárka Linková, Hana Cinková, Pavla Adamová a Zdeňka Jiroutová. Tímto děkujeme našim nejbližším, že nás podporují a nijak neodrazují od práce v neziskové organizaci a všem, kteří nám dáváte svými ohlasy a účastí důkaz, že je opravdu důvod i nadále pokračovat.