Síť mateřských center v Královéhradeckém kraji a Královéhradecký kraj

Vás srdečně zve na cyklus tří seminářů

„Pojďme hledat cestu k našim dětem“

kdy:  9.11., 23.11., 7.12. 2011

vždy ve středu od 9,00 – 15,00

 

Seminář je určen pro rodiče a pro  všechny, kdo se při své práci chtějí dorozumět s dětmi

při účasti na všech třech seminářích získá účastník osvědčení

Projekt je podpořen z programu Královéhradeckého kraje


Lektorka: Bc. Klára Borůvková

9.11.

ZRUŠENO!!!!!

Vývojové potřeby dětí a jejich deficity

23.11.

Pochvaly a tresty

7.12.

Agresivita

 Cena:

Tři semináře pro rodiče z MC (členové OS KARO)

 500,-

Tři semináře pro rodiče ostatní

1500,-

Jednotlivý seminář pro člena OS KARO

250,-

Jednotlivý seminář pro nečlena OS KARO

 750,-

 

 

Ceny hlídání dětí v rámci semináře:

Pro rodiče z MC (člen OS KARO)

60,-

dítě

Pro rodiče ostatní

150,-

dítě

 

Přihlášky posílejte do 1.11.2011  na email hana.cinkova@materska-centra.cz, Info na tel: 721 474 188   

 

Náležitosti přihlášky:


                        Jméno a příjmení:

                        Mateřské centrum:

                        Počet dětí na hlídání: