TÁBORY JSOU OBSAZENÉ !!!

INFORMACE K TÁBORŮM!!!

KUDY Z NUDY 11.7. - 15.7 2016CESTOU NECESTOU 25. 7. - 29.7. 2016

Přírodovědně pohybový příměstký tábor. Týden výletování, her a sprtovních aktivit. Cena 1 400,- Kč. Více informací zde. Příhláška na tábor zde.

EXPEDICE 22.8. - 26.8. 2016

V přátelské a tvùrčí atmosféře si děti odnesou nové, zkušenosti, dovednosti, příhody a zážitky. Během tábora vyzkoušíme kam až sahají naše spoleèné síly. Cena 1 400,- Kč. Více informací zde. Příhláška na tábor zde.