Ale já neumím kreslit... a co je vlastně ta arteterapie?

Někteří vědí, co slovo arteteraie znamená, pro jiné je to zcela neznámá oblast a tak jen několik málo slov o této úžasné léčebné technice, která není zdaleka jen pro nemocné.

Výtvarný projev je pro člověka ( zejména pro dítě a dospívající mládež) přirozeným prostředkem vyjadřování vlastních pocitů, postojů ke světu i k sobě samému, je to způsob sebepoznávání.

Arteterapie s tímto přirozeným projevem člověka umí zacházet tak, že zde výtvarné nadání či nacvičená zručnost ustupují do pozadí a tím důležitějším se stává fantazie, dobrodružství, zkoušení nečeho nového a především odvaha projevit se.Každý obraz či výtvor z hlíny popř. z jiného materiálu v sobě tak často nese důležité sdělení.V arteterapii ale nejde jen o konečný výtvor, neméně důležitý je samotný proces tvoření, při kterém se člověk může o sobě něco nového dozvědět nebo něco nového zažít.Arteterapie pomáhá zejména v případě, kdy je pro člověka obtížné své trápení a těžkosti vyjadřovat slovně.

Smyslem skupinového setkání bude tvoření, ale také osobní růst, podpora vývoje, rozvoj fantazie,vyjádření pocitů, uvědomění si svých emocí, sebepoznání, náhled, odhalení nevědomého materiálu,zpracování konkrétního problému,ale také odpočinek,uvolnění a duševní hygiena.

Podstatou je abychom se naučili být otevřenější a vnímavější jak k sobě samé, tak k lidem a věcem kolem sebe.

Těšit se můžete např.na imaginativní techniky, malování (nejen na papír), práci s tělem,koncentrací a všímavostí,speciální projektivní techniky, vytváření mandaly, techniky s hlínou...

Začínáme 4.10. 2012   18:00 - 20:00   více zde