Událo se v roce 2008

DUBEN
Regoinální setkání MC v Polici nad Metují
MC MaMiNa připravilo ukázkovou hodinu svých činností, cviční s dětmi, zpívání za doprovodu hudebních nástrojů. Zúčastněná centra z královehradeckého kraje (včetně KAROlínky) se představila, zhodnotila vzájemnou spolupráci. Besedu podpořila strostka města Police nad Metují paní Mgr. Ida Seidlmanová.

KVĚTEN
Akce "Přijďte pobejt" anebo Den otevřených dveří
Prezídium sítě MC se inspirovalo záměrem mateřských center v libereckém kraji a vyhlásilo na Mezinárodní den rodiny 15.5.2008 kampaň "Přijďte pobejt". Jednalo se o den otevřených dveří, kdy se mateřská centra představují široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím. Mateřské centrum tak nabízí službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. I naše MC se k této akce připojilo. Při setkání se zastupiteli města Ing. Kučerou a Mgr. Hendrychem se podařilo otevřít otázku budoucnosti našeho MC, zhodnotit výbornou spolupráci a představit MC jako takové. Při této příležitosti jsme uvítali zájem veřejnosti a navázali miloou spolupráci s Klubem seniorů.

ČERVEN
Táta dneska frčí
Síť mateřských center ve spolupráci s Ligou otevřených mužů připravila kampaň Táta dneska frčí. V MC KAROlínka tato kampaň odstartovala 6.6.2008 odjezdem na kolech po vyznačené trase k výletní restauraci Dvoračka. Následovala "šipkovaná" s úkoly hlavně pro tatínky. Potom byl závod koleček "Taťka běží, já se vezu", opékání vuřtů, zpívání s kytarou. Sladkou tečku na závěr udělal symbolický dort! Celé akce se zúčastnilo asi 60 rodičů s dětmi a díky hezkému počasí bylo všem dobře.