Událo se v roce 2007

Dne 22.11. 2007 se uskutečnila řádná Valná hromada našeho občanského sdružení KARO. Jednatelkami byly zvoleny Ing.Hana Cinková a Bc.Šárka Linková, dalšími členkami výboru Bc.Markéta Semeráková, Lucie Kuhnová a Mgr.Jana Bartoňová. Dále byly odhlasovány drobné úpravy stanov a schváleny plány následné činnosti.

Milým zpříjemněním pro naše děti bylo divadelní představení Jarky Holasové z Jaroměře, která nás již podruhé navštívila s pohádkou, tentokrát „O slepičce a kohoutkovi“.Rozdávala radost nejen u nás v MC, ale i o patro níže v Denním stacionáři pro tělesně postižené a zdravotně oslabené.
Děti spolu s maminkami ji na oplátku ozdobily voňavé vánoční perníčky, a tak byla navozena atmosféra vánoc již koncem listopadu. Za její ochotu a nezištnost jí patří velký dík.

Hlavní událostí se pro nás ke konci roku stal 3.kongres mateřských center v ČR pod názvem“ Mateřská centra přátelská rodině“, kterého se zúčastnily i zástupkyně našeho MC KAROlínka. Síť MC ho pořádala pod záštitou bývalého prezidenta Václava Havla a Evropského komisaře Vladimíra Špidly 30.11.2007 v Paláci Charitas v Praze. Náplní tohoto kongresu bylo zhodnocení patnáctileté práce v mateřských centrech a předávání certifikátů Společnost přátelská rodině organizacím, jenž napomáhají ke zlepšování podmínek života rodin.
Více na www.osnoviny.cz/rut-kolinska-povede-i-nadale-sit-materskych-center.

V letních měsících u nás v MC proběhly 2 intenzivní kurzy anglického jazyka pro děti ve věku 6-12 let, opět ve spolupráci s jazykovou školou English Time z Hradce Králové. Pro velký úspěch budeme v této spolupráci pokračovat.

     

Výstava "Maminky s miminky aneb my se doma nenudíme"
V budově trutnovské historické radnice proběhla ve dnech 28.-31.5. 2007 nevšední výstava, která byla věnována mateřskému centru KAROlínka. Tato výstava chce představit mateřské centrum široké veřejnosti a podělit se o výsledky své šestileté činnosti. Pondělní vernisáže se zúčastnili pan starosta Ivan Adamec a paní místostarostka Hana Horynová.
Mateřská centra zakládají maminky na mateřské dovolené, které chtějí pomoci sobě, ostatním i celé společnosti. Chtějí poukázat na důležitost své nenápadné každodenní péče o děti a proměnit čas, kterému se říká „mateřská dovolená“, v tvůrčí období. V České republice bylo první mateřské centrum založeno před 15 lety a do dnešní doby jejich počet narostl na 210. Bylo tedy nutné, tato sdružení nějakým způsobem zaštítit, dát jim určitou formu a hlavně jednotu. Proto vznikla Síť mateřských center.
Na závěr je nutné dodat, že zastupitelé města Trutnov jsou zdejšímu mateřskému centru KAROlínka příznivě nakloněni a vychází mu v rámci možností vstříc. Za to jim patří velký dík a uznání.
Výstava měla potěšit a třeba i inspirovat návštěvníky výrobky našich šikovných maminek a ohlédnout se s námi za minulými léty. 
 

V měsíci květnu jsme uspořádaly seminář "Jak sebevědoměji vstoupit na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené", který byl součástí projektu EU EQUAL "Půl na půl - rovné příležitosti žen a mužů", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem ČR. Více informací na www.rovneprilezitosti.cz.