Srdečně  vás zveme  na

 8.VALNOU HROMADU

 která se uskuteční ve čtvrtek 1.3.2012 v 20 hodin v prostorách MC

 PROGRAM

  1. Výroční zpráva / přehled hospodaření a přehled činnosti /
  2. Plán činnosti na další období
  3. Volba členů výkonného výboru
  4. Ostatní návrhy, připomínky, diskuze

 Zároveň zveme i všechny, kteří se o činnost OS KARO  zajímají nebo ho podporují, a nejsou jeho členy.

 Občerstvení  zajištěno. Chcete-li čímkoli přispět, budeme rády.