Čtvrtek 23. 4. 2015 od 18 hod - Setkání v kruhu empatie - tentokrát na téma naše děti, jejich problémy a světy a naše nedorozumění s nini. Na setkání se těší Jirka Švec, adept psychofonetiky


 

Setkání s psychofonetikou a metodickou empatii

24. 3. 2015

Lektor: Jiří Švec

Empatie a přátelství

Pojďme společně sdílet a naslouchat druhým. Jsou příběhy, které můžeme vyprávět jen těm, kteří jsou ochotni naslouchat. Empatie je slovo, které vzniklo teprve ve 20. století, ale již se plně vžilo, neboť pojmenovává něco, bez čeho se již nemůžeme obejít. Bez ohledu na to, jestli je nám někdo sympatický nebo ne, jestli je to náš přítel nebo nepřítel, potřebujeme se umět podívat jeho očima, ať už proto, abychom ho mohli milovat, nebo proto, abychom se s ním naučili jednat. Empatie je potřebná pro přežití lidstva.

Čas, který strávíte pri skupinovém empatickém sezení, nebude jen nečinnýcm posloucháním.

Ukážeme si jak aktivně nasloucht, a každý z nás dostane příležitost přinést něco, co bude přijímáno.

Vrátíme se také krátce k tématům, která vyplynula z minulého setkání: strach, projekce, archetip a léčení pomocí hlásek.

Staří i  noví účástníci jsou vítaní.

Přihlásit se můžete v MCKarolince.