blobid1skgy7l5m912eh63n19zgsvbl6mvy6.jpg

Děkujeme velice za podporu maminek při přípravě dne otevřených dveří. Jmenovitě to jsou:

Jana Straková, Lenka Trojanová, Klára Sobolíková, Pavla Adamová.