Sezonní bazary dětského oblečení pravidelně vždy v dubnu a říjnu.

Podzimní bazar bude probíhat od 19. do 23. řijna 2015

 

V tuto dobu není běžný provoz MC

 

 Věci na prodej si můžete zapsat pouze doma do vyzvednutých archů (stejným způsobem jako v předchozích letech) a to od 8.9  do 12. 10. 2015.

Přijďte si proto archy do MC vyzvednout co nejdříve a to během provozní doby,  případně se domluvte na telefonu se Šárkou Linkovou 737 335 651

Prodej začíná již v pondělí  19.října 2015.

 

NEPŘIJÍMÁME KOČÁRKY, KOJENECKÉ A DĚTSKÉ HRAČKY

 

Pravidla pro domácí zapisování na bazar MC KAROlínka Trutnov

·        Maximální počet kusů, které je možno zapsat na jednu osobu je 40

·        Pro zápisy do archů platí poplatek 3,- Kč za 1 evidovaný kus, a to v den přijmu věcí do bazaru

·        Zapsaný arch je přitom nutno vrátit do 3 pracovních dnů (datum zapsán na archu)

·        Při pozdějším vrácení archu se účtuje 5,- Kč za každý evidovaný kus

·        Arch musí být vrácen do MC nejpozději 15.10.2015

·        Pokud bude arch vrácen později, bude účtována navíc jednorázová sankce 100,- Kč.

·        Za správnost zápisu (na archu podrobný popis a cena požadovaná zapisovatelem, na lístku stejný podrobný popis a cena navýšená o 10 %) odpovídá zapisovatel. Nesprávně zapsané kusy nebudou zařazeny do prodeje.

·        Archy je možné zapisovateli předat i v elektronické podobě emailem. V MC si vyzvednete blok s čísly. Pro elektronické zapisování platí stejná pravidla.

·        Kontaktní email: hana.cinkova@materska-centra.cz

·        Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu.