Projekty 2014 

Společnou cestou k podpoře zdravé rodiny

 -         náplní projektu je celkový provoz MC, tvorba a realizace programu MC od roku 2005

-         Podpořeno z programu na podporu rodiny MPSV částkou 162 523 Kč, z programu navazující služby k sociálním službám Krajský úřad KH kraje částkou 80 000 Kč

-         městem Trutnov formou provozní dotace ve výši 180 000 Kč 

Relaxační prostor v MC KAROlínka

-         výstavba dřevěného patra se skluzavkou v herně MC KAROlínka, vytvoření relaxačního prostoru

-         podpořeno z programu volnočasových aktivit KH Kraje – 33 000 Kč

-         podpořeno z dotace na činnost města Trutnov – 30 000 Kč

Sezonní bazary dětského oblečení a dětských potřeb

-         vždy v dubnu a v říjnu

Podpora činnosti MC rok 2014

-         město Trutnov 15 000 Kč

 Dopolední školička

Realizováno díky projektu - Nové zaměstnání sobě, možnost zaměstnání tobě  - Sítě MC

aktivita:

Vytvoření pracovního místa pro pečovatelku o děti

-         od dubna do září 2014 

Spolu pro MC

Zapojení do projektu Sítě MC viz. www.spolupromc.cz

    

Zájmové činnosti pro děti

-         Výtvarná dílna

-         Jazykové kurzy

-         Hudební stavebnice

-         Cvrček muzikant

-         Příměstské letní tábory pro děti