Projekty 2011

  

Personální zajištění péče a služeb v MC KAROlínka Trutnov  

- náplní projektu je celkový provoz MC, tvorba a realizace programu MC od roku 2005

Podpořeno z programu na podporu rodiny MPSV částkou 256 999 Kč a městem Trutnov formou provozní dotace ve výši 200 000 Kč

 

Krok k zaměstnání – projekt ve spolupráci se Sítí MC

Aktivity projektu:

-         Rekvalifikační kurz: Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 – 15 let

-         Vytvoření pracovního místa pečovatelky o děti – pro úspěšnou absolventku rekvalifikačního kurzu. Pracovní místo od září 2011 do února 2012

-         Poradenství pro zájemce o zaměstnání motivační dopis, profesní životopis, personální poradenství apod. celkem 40 hodin pro 25 klientů 

Rekonstrukce nových prostor pro MC a stěhování do Školní 13 – náklady projektu cca 450 tis Kč, (podílelo se město, sponzoři, významný byl i vlastní podíl organizace) jednalo se o výmalbu, nové podlahy a krytiny, zřízení kuchyňky a sociálního zařízení.

 Cyklus seminářů „Pojďme hledat cestu ke svým dětem“

-         třídenní cyklus seminářů na témata:

  •  Vývojové potřeby dětí
  •  Agresivita
  •  pochvaly a tresty

 Podpořeno z programu KH kraje. 

Zájmové činnosti pro děti

-         Výtvarná dílna

-         Jazykové kurzy

-         Hudební stavebnice

-         Příměstské letní tábory pro děti