Hudební stavebnice

Originální propracovaná metoda jak každého od 6ti let věku naučit psát a číst hudební zápis, zahrát a doprovodit píseň, vytvořit vlastní hudební dílka.

Zpracovává a aplikuje zásady obsažené v díle Jana Ámose Komenského pro vyučování hudby.

Kolektivní vyučování u klávesového nástroje (klavír, elektrické klávesy).

Rozšiřujeme koncepci o výuku hry na housle – v předškolních lekcích Cvrček muzikant.

Hudba je sdělovacím prostředkem, vypovídá o naší kultuře, o tom jak se cítíme,
jak se nám žije, jak jsme propojeni s našimi kořeny. Proto je možné výuku hudby porovnat
s výukou druhého jazyka. Tak jako se většina z nás naučila mateřský jazyk a více či méně zdařile se učíme cizí řeči, tak se můžeme naučit i rozumět hudbě a sami ji provozovat v míře, která je pro nás příjemná.
Když se učíte druhý jazyk, je důležité rozumět jednotlivým slovíčkům i gramatice (těžko byste
se naučili cizí řeč na základě memorování básní v novém jazyce aniž byste rozuměli o čem
ty básně jsou a jen byste dbali na správnou výslovnost a artikulaci).
Je také dobré podívat se do země, kde se danou řečí mluví – kvůli správné intonaci a výslovnosti. Podobně v hudbě je dobré nejprve se učit rozumět vnitřním vztahům mezi jednotlivými tóny
nebo souzvuky, rozumět tomu, co vlastně mám zahrát a pak nechat vlastní cit pro to s jakým výrazem to mám zahrát.
Je také dobré poslouchat hudbu, která se vám opravdu líbí a vnímat ji nejen jako kulisu každodenního shonu, ale někdy nechat prostor pro vlastní představivost – ponořit se do vnějšího ticha a nechat „hrát vlastní vnitřní zdroj“.
Interpretační výkony studentů jsou v našem programu vedlejším účinkem, výsledkem míry vnitřního pochopení daných souvislostí a zvládnutím základních návyků pro hru na daný nástroj.

Další, podrobnější informace

Každý člověk si může zahrát a stvořit písničku. Hudba je pro potěšení každého z nás, pro radost
z poslechu, sdílení, tvoření, pro vyjádření našich pocitů. Hudba je součástí kořenů lidské existence. Stojí u kolébky každé civilizace. Lidé na celém světě zpívají, bubnují, hrají, tvoří své vlastní hudební celky – více či méně složité. Každý máme schopnost vnímat i tvořit hudbu.
Stejně jako máme schopnost mluvit, tvořit věty, dorozumívat se bez nutnosti stát se profesory českého jazyka na univerzitě, tak máme všichni schopnost „mluvit a tvořit“ v jazyce srdce
(bez ambice stát se koncertními umělci nebo novými Dvořáky, Mozarty atd.)

V našem vzdělávacím programu pracujeme nejprve s jednoduchými říkadly zhudebněnými tím nejjednodušším způsobem. Pokračujeme v lidových písních, nejprve těch, které jsou
svou strukturou co nejjednodušší (Halí belí, Pec nám spadla, Skákal pes, Andulko Šafářová,
Plavala husička… ) pak postoupíme ke složitějším.
Studenti si novou píseň vždy zapisují sami do not a zároveň ji hrají vždy oběma rukama
na klávesový nástroj (elektrické pianko, klavír). Říkadla i písně jsou sestaveny tak, aby si studenti dovedli postupně vytvořit sami správný prstoklad, který nevyučujeme pomocí čísel nad notami. Pracujeme s písněmi, které jsou kolébkou české hudební kultury a s některými, které jsou součástí anglického kulturního prostředí.

Výsledkem dlouhodobého studia (řádově v letech) je absolvent programu, který rozumí psanému hudebnímu záznamu (umí číst noty bez nástroje), orientuje se ve vnitřní struktuře hudby
(rozumí hudební harmonii), umí zhudebnit text a interpretovat jednoduché skladby různých autorů (včetně svých vlastních).

Rozšíření o výuku na housle probíhá ve dvou modelech:

• ve věku „školkovém“ Cvrček muzikant s návazností na Hudební stavebnice - Building Blocks of Music® od nástupu do první třídy.

• pro stávající studenty Hudební stavebnice - Building Blocks of Music®, kteří si přejí danou dovednost získat.

 

Více informací www.hudebnistavebnice.cz