Zpívánky -  velmi oblíbený a pro rodiče nejvděčnější program. Děti se již od nejútlejšího věku seznamují s hudebními nástroji, zkoumají nové zvuky a společně s rodiči zpívají dětské a lidové písničky. Prostřednictvím jednoduchého zpěvu, rytmizace říkadel, hry na hudební nástroje, tance,  prožívají děti první krůčky směřující k hudbě. Děti zapojují všechny smysly v klidném prostředí, učí se naslouchat zvukům. 

Zpívánkami provází diplomovaná umělkyně Drahomíra Tvrdíková hrou na violu.

Vždy v pátek se kamarádí s novými malými zpěváčky. Seznamuje je s českými lidovými písničkami např.  KOLO, KOLO MLÝNSKÝ, PÁSLA OVEČKY atd.  

PŘIJĎTE MEZI NÁS

 

Kontakt

Mateřské centrum KAROlínka z.s.
Školní 13
541 01 TRUTNOV
č. účtu: 170338485/0300
721474188, 736677236
mc.karolinka